Videos (5):

Literature (27):

Evaluation of Thoracolumbar Vertebral Fractures Using Tomosynthesis

Department of Orthopaedic Surgery, Kitasato University School of Medicine(1) Kurokouchi Hospital(2)
Yuya Otake(1), Mitsutoshi Moriya(1,2), Wataru Saito(1), Masayuki Miyagi(1), Kensuke Fukushima(1), Takayuki Imura(1), Gen Inoue(1), Katsufumi Uchiyama(1), Kenji Kuroda(2), Masashi Takaso(1)

Read More (PDF - 911 KB)

Investigation of the Reliability of Spino-Pelvic Parameter Measurements

Investigation of the Reliability of Spino-Pelvic Parameter Measurements -Intraobserver and Interobserver Reliabilities-

Spine Center, Chiba Central Medical Center
Yasuhide Koshika, Hogaku Gen, Seiji Konishi, Yoshio Sakuma, Yutaka Kono, Yasushi Nagahama, Nobutaka Sentsui

Read More (PDF - 6 MB)